അച്ചുവിന്റെ ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ

അച്ചുവിന്റെ ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ

70.00

രചന: മനോജ് അഴീക്കൽ
ചിത്രീകരണം: എൻ ജി സുരേഷ്‌കുമാർ പുല്ലങ്ങടി

Description

നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എത്ര മനോഹരവും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം.

Additional information

രചന മനോജ് അഴീക്കൽ
ചിത്രീകരണം എൻ ജി സുരേഷ്‌കുമാർ പുല്ലങ്ങടി
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 36
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-03-6