ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾ

ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾ

125.00

പുനരാഖ്യാനം: ഡി വിനയചന്ദ്രൻ
ചീത്രീകരണം: സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക

ഭാഷകളോളം പഴക്കമുള്ളവയാണ് നാടോടിക്കഥകള്‍. പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകളാണ് അവയുടെ സവിശേഷത. ആഫ്രിക്കന്‍ നാടുകളില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ടു നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്. ആദ്യപതിപ്പ്. ഈ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

Out of stock

Description

ഭാഷകളോളം പഴക്കമുള്ളവയാണ് നാടോടിക്കഥകള്‍. പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകളാണ് അവയുടെ സവിശേഷത. ആഫ്രിക്കന്‍ നാടുകളില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ടു നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

 

Additional information

ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-364-1
പേജുകള്‍ 148
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഡി വിനയചന്ദ്രന്‍
എഡിറ്റര്‍ രാധികാദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8

You may also like…