ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾ

ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾ

210.00

പുനരാഖ്യാനം: ഡി വിനയചന്ദ്രൻ
ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക

ഭാഷകളോളം പഴക്കമുള്ളവയാണ് നാടോടിക്കഥകൾ. പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകൾ ആണ് അവയുടെ സവിശേഷത. ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ടു നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്. 2014ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്.

Description

ഭാഷകളോളം പഴക്കമുള്ളവയാണ് നാടോടിക്കഥകൾ. പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകൾ ആണ് അവയുടെ സവിശേഷത. ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ടു നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്. 2014ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്.

Additional information

വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഡി വിനയചന്ദ്രന്‍
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 168
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014, 2022
ISBN 978-81-8494-364-1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഫ്രിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *