അഹിംസയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌

അഹിംസയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌

110.00

കലൂര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
സുധീര്‍ പി വൈ

Description

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന കലൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീര്‍
ISBN 978-93-87136-75-5
പേജുകള്‍ 72
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍