അഹിംസയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌

View cart “കഥോത്സവം 100രാജ്യം 100 കഥ” has been added to your cart.

അഹിംസയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌

110.00

കലൂര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
സുധീര്‍ പി വൈ

Description

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന കലൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീര്‍
ISBN 978-93-87136-75-5
പേജുകള്‍ 72
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍