അല്ലയോ മണ്ണിരേ…

അല്ലയോ മണ്ണിരേ…

30.00

റഫീക്ക് അഹമ്മദ് കുട്ടികള്‍ക്കായി എഴുതിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരം

രചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
ചിത്രീകരണം: ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

റഫീക്ക് അഹമ്മദ് കുട്ടികള്‍ക്കായി എഴുതിയ മനോഹരമായ കവിതകള്‍

Additional information

രചന റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2010
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 3