ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മൂൺലൈറ്റ് | Beauty of Moonlight

ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മൂൺലൈറ്റ് | Beauty of Moonlight

50.00

രചന: പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍
വിവര്‍ത്തനം: ഡോ. എല്മ ജോണ്‍
ചിത്രീകരണം: റോണി ദേവസ്യ

ENGLISH BOOK

ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ രചിച്ച നിലാവിന്റെ ഭംഗി എന്ന പുസ്‌തസ്‌കത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറയെ സ്നേഹവും കരുതലുമായി കടന്നുവരുന്ന ഒരു വീണക്കാരന്റെയും അവൾക്കു അയാളുമായി ഉള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്നു.

Description

ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ രചിച്ച നിലാവിന്റെ ഭംഗി എന്ന പുസ്‌തസ്‌കത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറയെ സ്നേഹവും കരുതലുമായി കടന്നുവരുന്ന ഒരു വീണക്കാരന്റെയും അവൾക്കു അയാളുമായി ഉള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്നു.

Additional information

രചന പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ‍ഡോ. എല്മ ജോണ്‍
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 48
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 1996, 2019
ISBN 978-93-88935-44-9