ബൈബിൾ കഥകൾ

ബൈബിൾ കഥകൾ

120.00

പുനരാഖ്യാനം: എന്‍ എസ് ഐസക്
ചിത്രീകരണം: റോണി ദേവസ്യ
ബൈബിളിലെ പഴയനിയമത്തില്‍നിന്നുള്ള ഏതാനും കഥകളുടെ പുനരാവിഷ്കാരം

Description

ബൈബിളിലെ പഴയനിയമത്തിലെ ഏതാനും കഥകളുടെ പുനരാവിഷ്കാരം.

Additional information

വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം എന്‍ എസ് ഐസക്
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 88
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-38-8