ബോധ്ഗയയിലൂടെ – യാത്രാവിവരണം

ബോധ്ഗയയിലൂടെ – യാത്രാവിവരണം

70.00

രചന: സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പള്ളിത്തോട്
ഫോട്ടോസ്: യൂജിന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍

പ്രയാഗ, കാശി, ബോധ്ഗയ, സാരനാഥ് യാത്രകള്‍
ഉത്തരഭാരതത്തിലെ പ്രാചീനനഗരങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഈ ദേശത്തിൻെറ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ.

Description

ഉത്തരഭാരതത്തിലെ പ്രാചീനനഗരങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഈ ദേശത്തിൻെറ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ. പ്രയാഗ, കാശി, ബോധ്ഗയ, സാരനാഥ് യാത്രകള്‍

Additional information

രചന സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോട്‌
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 80
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-39-5