ചാച്ചാജിയുടെ കഥകള്‍

ചാച്ചാജിയുടെ കഥകള്‍

80.00

രചന: പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം: ടി ആര്‍ രാജേഷ്

ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമപ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി സരളമധുരഭാഷയിൽ.

Description

ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമപ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി സരളമധുരഭാഷയിൽ.

Additional information

രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ ജി എം സി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 80
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018