ചന്തന്‍ മൂപ്പനും രുദ്രന്‍ സിംഹവും

ചന്തന്‍ മൂപ്പനും രുദ്രന്‍ സിംഹവും

60.00

രചന: സന്തോഷ് കുമാർ ചീക്കിലോട്
ചിത്രീകരണം: ടി ആർ രാജേഷ്
ഡിസൈൻ: എസ് മനോജ്

വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ കാട് കൈയേറുന്ന മനുഷ്യര്‍ അവിടെ വസിക്കുന്ന സസ്യജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല.പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും മറന്നുകൊïുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കും. ഈ സത്യം മറന്നുകൊïുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എതിര്‍ക്കുകയാണ് കാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങളും അവിടത്തെ അന്തേവാസികളായ ആദിവാസികളും. ഇവര്‍ നടത്തുന്നപ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അവയുടെ പരിണതഫലങ്ങളും ആണ് ചന്തന്‍മൂപ്പനും രുദ്രന്‍ സിംഹവും എന്ന നോവലിലൂടെഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Description

വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ കാട് കൈയേറുന്ന മനുഷ്യര്‍ അവിടെ വസിക്കുന്ന സസ്യജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല.പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും മറന്നുകൊïുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കും. ഈ സത്യം മറന്നുകൊïുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എതിര്‍ക്കുകയാണ് കാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങളും അവിടത്തെ അന്തേവാസികളായ ആദിവാസികളും. ഇവര്‍ നടത്തുന്നപ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അവയുടെ പരിണതഫലങ്ങളും ആണ് ചന്തന്‍മൂപ്പനും രുദ്രന്‍ സിംഹവും എന്ന നോവലിലൂടെഅവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Additional information

രചന സന്തോഷ് കുമാർ ചീക്കിലോട്
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
എഡിറ്റര്‍ രാധികാദേവി ടി ആര്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 52
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2022
ISBN 978-93-91112-09-7

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചന്തന്‍ മൂപ്പനും രുദ്രന്‍ സിംഹവും”

Your email address will not be published.