ചെങ്ങന്നൂരാതി

ചെങ്ങന്നൂരാതി

40.00

ഇടനാടന്‍ പാട്ടിന്റെ പുനരാഖ്യാനം കുട്ടികള്‍ക്കായി. 

പുനരാഖ്യാനം: എസ് ജോസഫ്
ചിത്രീകരണം: ഗോപീദാസ്

Description

ഇടനാടന്‍ പാട്ടിന്റെ പുനരാഖ്യാനം കുട്ടികള്‍ക്കായി. 

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപിദാസ്
ഡിസൈന്‍ ആലീസ് മഹാമുദ്ര
ISBN 978-81-8494-303-0
പേജുകള്‍ 24
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം എസ് ജോസഫ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6