ചിപ്‌കോ ചിപ്‌കോ

ചിപ്‌കോ ചിപ്‌കോ

70.00

രചന: ഷേര്‍ളി സോമസുന്ദരന്‍
ചിത്രീകരണം: ടി ആര്‍ രാജേഷ്

മരം ഒരു വരമാണെന്നു കുട്ടികളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന രചന. അയത്നലളിതമായ ആഖ്യാനം

Description

മരം ഒരു വരമാണെന്നു കുട്ടികളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന രചന.  ലളിതമായ ആഖ്യാനം

Additional information

രചന ഷേര്‍ളി സോമസുന്ദരന്‍
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ ജി എം സി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 64
ISBN 978-93-87136-82-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018