ചുവടി

ചുവടി

90.00

രചന: സാബു ഗോതുരുത്ത്
ചിത്രീകരണം: കുഞ്ഞിരാമൻ പുതുശ്ശേരി

കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്‌കാരിക വളര്‍ച്ചയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യമിഷനറിമാരുടെ സംഭാവനയാണ്
ചവിട്ടുനാടകം. പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ ദൃശ്യകലകളുടെ സത്തയുള്‍ക്കൊണ്ട് രൂപമെടുത്ത കലാരൂപമാണത്. ചവിട്ടുനാടകത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ഏതാനും പാട്ടുകളും കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ‘ചുവടി’ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍. 

Description

കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്‌കാരിക വളര്‍ച്ചയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യമിഷനറിമാരുടെ സംഭാവനയാണ്
ചവിട്ടുനാടകം. പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ ദൃശ്യകലകളുടെ സത്തയുള്‍ക്കൊണ്ട് രൂപമെടുത്ത കലാരൂപമാണത്. ചവിട്ടുനാടകത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ഏതാനും പാട്ടുകളും കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ‘ചുവടി’ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍. 

Additional information

രചന സാബു ഗോതുരുത്ത്
ചിത്രീകരണം കുഞ്ഞിരാമന്‍ പുതുശ്ശേരി
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 56
ISBN 978-93-88935-57-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുവടി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *