കൗണ്ട് ഓഫ് മോന്റിക്രിസ്റ്റോ

കൗണ്ട് ഓഫ് മോന്റിക്രിസ്റ്റോ

90.00

രചന: അലക്സാണ്ടർ ഡ്യുമാസ്
പുനരാഖ്യാനം: ജോളി വർഗീസ്
ചിത്രീകരണം: റോണി ദേവസ്യ

സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചതിയിലകപ്പെട്ടു ജയിലിലാകുന്ന എഡ്മണ്ട് ഡാന്റെ തനിക്കു അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടുന്ന നിധിയിലൂടെ മോന്റിക്രിസ്റ്റോ ദ്വീപിലെ പ്രഭുവാകുന്നതും തന്നെ ചതിച്ചവരോട് എണ്ണിയെണ്ണി പകവീട്ടുന്നതുമാണ് ഈ സാഹസികനോവലിലെ പ്രമേയം.

Description

സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചതിയിലകപ്പെട്ടു ജയിലിലാകുന്ന എഡ്മണ്ട് ഡാന്റെ തനിക്കു അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടുന്ന നിധിയിലൂടെ മോന്റിക്രിസ്റ്റോ ദ്വീപിലെ പ്രഭുവാകുന്നതും തന്നെ ചതിച്ചവരോട് എണ്ണിയെണ്ണി പക പൊക്കുന്നതുമാണ് ഈ സാഹസിക നോവലിന്റെ പ്രമേയം.

Additional information

രചന അലക്സാണ്ടർ ഡ്യുമാസ്
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ജോളി വർഗീസ്
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 112
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-35-7