ദിനങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ

ദിനങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ

50.00

രചന: പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ
സ്വാതന്ത്രദിനവും റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനവും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറില്ലേ …അതുപോലെ പ്രത്യേകതൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ദിനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. മിക്ക ദിവസങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ , ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ദിനങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടന്ന് ഓർത്തുവെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങളോടുകൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്.

Description

സ്വാതന്ത്രദിനവും റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനവും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറില്ലേ … അതുപോലെ പ്രത്യേകതൾ ഉള്ള ഒരുപാട് ദിനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. മിക്ക ദിവസങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ , ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ദിനങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടന്ന് ഓർത്തുവെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങളോടുകൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്.

Additional information

രചന പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 36
ISBN 978-93-88935-77-7 1138
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദിനങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *