എന്റെ കൈപിടിക്കാന്‍ പേടിക്കുന്നതെന്താ?

View cart “കൊറ്റിയും കൊതുകും മരങ്കൊത്തിയും ഉപ്പുവിറ്റ കഥ” has been added to your cart.

എന്റെ കൈപിടിക്കാന്‍ പേടിക്കുന്നതെന്താ?

30.00

ഷീലാ ധിര്‍

Out of stock

Description

ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളോട് ആളുകള്‍ വിചിത്രമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. പലപ്പോഴും അവര്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതാകുന്നു. ഈ പുസ്തകം ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള നിശ്ശബ്ദസംവാദമാണ്.

Additional information

രചന ഷീലാ ധിര്‍
ചിത്രീകരണം ഷീലാ ദിര്‍
ISBN 978-81-8494-049-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2009, 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ജി മോഹനകുമാരി
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്, സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 16