ഐതിഹ്യമാലയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

ഐതിഹ്യമാലയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

230.00

രചന: മാധവൻ പോറ്റി എസ്
ചിത്രീകരണം: പി ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
ഡിസൈൻ: രാജേഷ് ചാലോട്

ഐതിഹ്യമാലയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും കഥകളുടെ നാടകാവിഷ്കാരം

Description

ഐതിഹ്യമാലയിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും കഥകളുടെ നാടകാവിഷ്കാരം.

Additional information

രചന മാധവൻ പോറ്റി എസ്
ചിത്രീകരണം പി ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 124
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2022
ISBN 978-93-91112-19-6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഐതിഹ്യമാലയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *