ഇതു ഞാനാ

ഇതു ഞാനാ

30.00

രചന: സൈജ എസ്
ചിത്രീകരണം: ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

ഗിച്ചി ആന കുഞ്ഞുപൂവിന്റെ പടം വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകം.
വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ഇണങ്ങുന്നത്.

Additional information

രചന സൈജ എസ്.
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494-483-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ ചിഞ്ജു പ്രകാശ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/6
പേജുകള്‍ 12
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്