ജൈവ ഘടികാരം

ജൈവ ഘടികാരം

120.00

രചന:ഡോ. ടി വി സജീവ്
ഡിസൈൻ: പ്രദീപ് പി

ഒരു കാലത്ത് നിരീക്ഷണപ്രധാനമായ ലോലശാസ്ത്രമായിരുന്നു ജീവശാസ്ത്രം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ ഇനിയും പലതും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ഗഗനമായ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ

Description

ഒരു കാലത്ത് നിരീക്ഷണപ്രധാനമായ ലോലശാസ്ത്രമായിരുന്നു ജീവശാസ്ത്രം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ ഇനിയും പലതും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ഗഗനമായ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ

Additional information

രചന ഡോ. ടി വി സജീവ്
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 76
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2021
ISBN 978-93-91112-40-0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജൈവ ഘടികാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *