ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്

ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്

150.00

രചന: എസ് പ്രസന്നകുമാർ
ഡിസൈൻ: നവനീത് കൃഷ്ണൻ എസ്
ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം. ജിജ്ഞാസ തീരാത്ത മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച ഒരു മഹായന്ത്രം. അതാണ് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിരുകളിലേക്കുവരെ എത്തിനോക്കാൻ കഴിയുന്ന വിസ്മയമാണിത്. ആ വിസ്മയയന്ത്രത്തിന്റെ കഥ. ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ ചരിത്രം മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രപഞ്ചചിത്രങ്ങൾവരെയുള്ള കഥ.

Description

ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം. ജിജ്ഞാസ തീരാത്ത മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച ഒരു മഹായന്ത്രം. അതാണ് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിരുകളിലേക്കുവരെ എത്തിനോക്കാൻ കഴിയുന്ന വിസ്മയമാണിത്. ആ വിസ്മയയന്ത്രത്തിന്റെ കഥ. ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ ചരിത്രം മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രപഞ്ചചിത്രങ്ങൾവരെയുള്ള കഥ.

Additional information

രചന എസ് പ്രസന്നകുമാർ
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 60
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2023
ISBN 978-81-959907-6-4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *