ജീവനുള്ള മുത്ത്

ജീവനുള്ള മുത്ത്

80.00

രചന: നീന പവ്‌ലോവ
പുനരാഖ്യാനം: വീണ എം
ഡിസൈൻ: രാജേഷ് ചാലോട്

പ്രകൃതി സ്നേഹവും നീതിബോധവും ജൈവലോകത്തോടുള്ള അനുതാപവും കുഞ്ഞുമനസ്സുകളിൽ ഉണർത്തുന്ന കഥകൾ. ജീവനുള്ള മുത്തുകളാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥയും.

Description

പ്രകൃതി സ്നേഹവും നീതിബോധവും ജൈവലോകത്തോടുള്ള അനുതാപവും കുഞ്ഞുമനസ്സുകളിൽ ഉണർത്തുന്ന കഥകൾ. ജീവനുള്ള മുത്തുകളാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥയും.

Additional information

രചന നീന പവ്‌ലോവ
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം വീണ എം
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 48
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2022
ISBN 978-93-91112-33-2