കല്ലില്‍നിന്നും കടലാസിലേക്ക്

കല്ലില്‍നിന്നും കടലാസിലേക്ക്

50.00

രചന: ബീന ജോര്‍ജ്ജ്
ചിത്രീകരണം: അരുണ ആലഞ്ചേരി

കല്ലില്‍ നിന്ന് കടലാസിലേക്ക് എഴുത്തുമാധ്യമം മാറിയ കഥ പറയുന്ന വൈജ്ഞാനികപുസ്തകം. ചിത്രങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കല്ലുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാലത്തുനിന്നും അധുനിക അച്ചടിയുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന രചന.

Description

കടലാസിന്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകം. ചിത്രങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കല്ലുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാലത്തുനിന്നും അധുനിക അച്ചടിയുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന രചന

Additional information

രചന ബീന ജോര്‍ജ്ജ്
ചിത്രീകരണം അരുണ ആല‍ഞ്ചേരി
കവര്‍ചിത്രം അരുണ ആലഞ്ചേരി
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
ISBN 978-81-8494-385-6
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 30
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015