കരിക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എണ്ണച്ചായത്തിലേക്ക്

കരിക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എണ്ണച്ചായത്തിലേക്ക്

180.00

രചന: ഡോ. അജിത്‌കുമാര്‍ ജി

മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ കലാചരിത്രത്തെ കുട്ടികള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. 

Description

മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ കലാചരിത്രത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രചന

Additional information

രചന ഡോ. അജിത്‌കുമാര്‍ ജി
ഡിസൈന്‍ ഡോ. അജിത്‌കുമാര്‍ ജി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 136
ISBN 978-93-87136-55-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019