കഥയിലെ കണക്ക്‌ : കുസൃതിക്കണക്കുകൾ

കഥയിലെ കണക്ക്‌ : കുസൃതിക്കണക്കുകൾ

60.00

കെ ടി രാജഗോപാലൻ
സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക

Description

ഗണിതം അനായാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന കുസൃതിക്കണക്കുകൾ

Additional information

രചന കെ ടി രാജഗോപാലൻ
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ സാബുലാൽ
ISBN 978-81-8494-376-4
പേജുകള്‍ 64
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍