കാട്ടിലെ കഥകൾ

കാട്ടിലെ കഥകൾ

60.00

രചന: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം 
ചിത്രീകരണം: വെങ്കി

(ആറാമത് എഡിഷൻ)

കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ സ്കൂളും ആശുപത്രിയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും… ഇവിടെ കുറെ മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ അവർക്കായി സ്കൂളും കലാമണ്ഡലവും ആശുപത്രിയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറും വക്കീലും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ… മുതിർന്ന ബാലസാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ഈ കഥകൾ കുട്ടികളെ ഭാവനയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും.

Description

കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ സ്കൂളും ആശുപത്രിയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും… ഇവിടെ കുറെ മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ അവർക്കായി സ്കൂളും കലാമണ്ഡലവും ആശുപത്രിയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറും വക്കീലും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ… മുതിർന്ന ബാലസാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ഈ കഥകൾ കുട്ടികളെ ഭാവനയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും.

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം വെങ്കി
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 64
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2020
ISBN 978-81-907460-4-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാട്ടിലെ കഥകൾ”

Your email address will not be published.