കട്ടുറുമ്പിന് കാതുകുത്ത്

കട്ടുറുമ്പിന് കാതുകുത്ത്

50.00

രചന: പാപ്പച്ചന്‍ കടമക്കുടി
ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കു പിച്ചവയ്ക്കുന്ന കുരുന്നുകള്‍ക്ക് വായിക്കാനും ചൊല്ലിരസിക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു കൊച്ചുപുസ്തകം. മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുള്ള ഈ പുസ്തകം കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വര്‍ണകാഴ്ച തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

Description

അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കു പിച്ചവയ്ക്കുന്ന കുരുന്നുകള്‍ക്ക് വായിക്കാനും ചൊല്ലിരസിക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു കൊച്ചുപുസ്തകം. മനോഹരങ്ങളായ
ചിത്രങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുള്ള ഈ പുസ്തകം കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വര്‍ണകാഴ്ച തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

Additional information

രചന പാപ്പച്ചന്‍ കടമക്കുടി
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീര്‍
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 12
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
ISBN 978-93-87136-66-3