കായൽ കഥകൾ

കായൽ കഥകൾ

100.00

രചന:  ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം
ചിത്രീകരണം: കെ സുധീഷ്

കേരളത്തിലെ കായലുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം

Description

കേരളത്തിലെ കായലുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം.

Additional information

രചന ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം
ചിത്രീകരണം കെ സുധീഷ്
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 128
ISBN 978-93-88935-13-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019