കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ

കെടാമംഗലം സദാനന്ദൻ

80.00

രചന: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം: സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍

കഥാപ്രസംഗ കലാകാരനായ കെടാമംഗലം സദാനന്ദനെകുറിച്ചു മുസിരിസ് പരമ്പരയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ജീവചരിത്രം.

Description

കഥാപ്രസംഗ കലാകാരനായ കെടാമംഗലം സദാനന്ദനെകുറിച്ചു മുസിരിസ് പരമ്പരയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ജീവചരിത്രം.

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 124
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-30-2