ഖസാക്കിലെ തുമ്പികൾ

ഖസാക്കിലെ തുമ്പികൾ

70.00

രചന: സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോട്
ചിത്രീകരണം: സുധീർ പി വൈ

ഒ. വി. വിജയന്റെ ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ കുഞ്ഞാമിനയും അപ്പുക്കിളിയും ചാത്തേലനും കുഞ്ഞുനൂറുവും പെരയ്ക്കാടനും കൊച്ചു സുഹറയും ഉണിപ്പാറതിയും കൊലുസുവും നൂര്‍ജഹാനും ചാന്തുമുത്തുവും ഖസാക്കിലെ തുമ്പികളായി കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നു. ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ കുട്ടിക്കഥാപാത്രങ്ങളെ പരചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃതി.

Description

ഒ. വി. വിജയന്റെ ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ കുഞ്ഞാമിനയും അപ്പുക്കിളിയും ചാത്തേലനും കുഞ്ഞുനൂറുവും പെരയ്ക്കാടനും കൊച്ചു സുഹറയും ഉണിപ്പാറതിയും കൊലുസുവും നൂര്‍ജഹാനും ചാന്തുമുത്തുവും ഖസാക്കിലെ തുമ്പികളായി കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നു. ‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിലെ കുട്ടിക്കഥാപാത്രങ്ങളെ പരചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃതി.

Additional information

രചന സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോട്‌
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ സുബിൻ എബ്രഹാം
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 36
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2021
ISBN 978-93-88935-98-2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഖസാക്കിലെ തുമ്പികൾ”

Your email address will not be published.