കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വര്‍ണ്ണലോകം

കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വര്‍ണ്ണലോകം

Rated 4.00 out of 5 based on 1 customer rating

30.00

എം കെ സിജേഷ്

കെ സുധീഷ്

Description

കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഭാവനയിലുള്ള വീടിന്റെ ചിത്രം നിറം കൊടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. നിറം കൊടുക്കാന് തുടങ്ങുന്പോള് ചായങ്ങള് ചായപ്പെട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്തേക്കോടുന്നു.

Additional information

ചിത്രീകരണം കെ സുധീഷ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-9387-136-45-8
പേജുകള്‍ 20
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
രചന എം കെ സിജേഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8