കുട്ടികളുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി

കുട്ടികളുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി

40.00

ജി കമലമ്മ
അരുണ ആലഞ്ചേരി

Description

സത്യത്തിനും അഹിംസയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ച നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ മഹനീയ ജീവിതം കുട്ടികള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Additional information

രചന ജി കമലമ്മ
ചിത്രീകരണം അരുണ ആല‍ഞ്ചേരി
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
ISBN 978-81-8494-243-9
പേജുകള്‍ 64
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 1995, 2018
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍