കുട്ടിയും വേഴാമ്പലും

കുട്ടിയും വേഴാമ്പലും

50.00

രചന: ഡോ. അമിതാബച്ചന്‍ കെ എച്ച്
ചിത്രീകരണം: അനീഷ് സി എസ്, അലി അക്ബര്‍, വിഷ്ണു പി വി

Description

കാട്ടില്‍ വഴിതെറ്റിപ്പോയ കുട്ടിയെ വേഴാമ്പലും കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നു നാട്ടിലേക്കെത്തിക്കുന്നു. ആ കൂട്ടുകാരെ ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടാം. കാടിനെ അറിയാം. ആറ് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ പുസ്തകം.

Additional information

രചന ഡോ. അമിതാബച്ചന്‍ കെ എച്ച്
ചിത്രീകരണം അനീഷ് സി എസ്, അലി അക്ബര്‍ പി എന്‍, വിഷ്ണു പി വി
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്, സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 24
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
ISBN 978-93-87136-62-5