മാജിക് ഓഫ് നമ്പേഴ്‌സ് | Magic of Numbers

മാജിക് ഓഫ് നമ്പേഴ്‌സ് | Magic of Numbers

60.00

രചന: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
(ENGLISH BOOK) 
വളരെ വേഗം ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർക്കു നുറുങ്ങുവിദ്യകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന പുസ്തകം. കണക്കിനെ പേടിക്കുന്നവർക്കുപോലും ഈ പുസ്തകം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും. 

Description

വളരെ വേഗം ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർക്കു നുറുങ്ങുവിദ്യകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന പുസ്തകം. കണക്കിനെ പേടിക്കുന്നവർക്കുപോലും ഈ പുസ്തകം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും.

Additional information

രചന പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 64
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-36-4