മഹാത്മജിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങള്‍

മഹാത്മജിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങള്‍

50.00

ഡോ. കെ പി ജോയി
സുധീര്‍ പി വൈ

Description

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.

Additional information

രചന ഡോ. കെ പി ജോയി
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ സുധീര്‍ പി വൈ
ISBN 978-81-8494-206-4
പേജുകള്‍ 64
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍