മതിലേരിക്കന്നി

മതിലേരിക്കന്നി

35.00

മതിലേരിക്കന്നി എന്ന വടക്കന്‍പാട്ട് കഥാരൂപത്തില്‍ നിറയെ ചിത്രങ്ങളോട് കുട്ടികള്‍ക്കു വായിക്കാനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Description

മതിലേരിക്കന്നി എന്ന വടക്കന്‍പാട്ട് കഥാരൂപത്തില്‍ നിറയെ ചിത്രങ്ങളോട് കുട്ടികള്‍ക്കു വായിക്കാനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Additional information

ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രന്‍
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-328-3
പേജുകള്‍ 24
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം സജീവന്‍ മൊകേരി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6