മായുന്ന ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള്‍

മായുന്ന ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള്‍

80.00

രചന: മുരളീധരന്‍ തഴക്കര
ചിത്രീകരണം: ടി ആര്‍ രാജേഷ്

പകിട്ടും പൊലിമയും പോരാ എന്നുതോന്നി നാം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ മലയാണ്മയുടെ നന്മകളെ ഗൃഹാതുരതയോടെ ഇന്നു നാം പലപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുപോകുന്നു. പടിയിറങ്ങിപ്പോയ ആ കാഴ്ചകളിൽ ചിലത് പുതിയ തലമുറയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന രചന.

Description

പകിട്ടും പൊലിമയും പോരാ എന്നുതോന്നി നാം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ മലയാണ്മയുടെ നന്മകളെ ഗൃഹാതുരതയോടെ ഇന്നു നാം പലപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുപോകുന്നു. പടിയിറങ്ങിപ്പോയ ആ കാഴ്ചകളിൽ ചിലത് പുതിയ തലമുറയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന രചന. 

Additional information

രചന മുരളീധരൻ തഴക്കര
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 60
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-07-4