മേക്കാന്തല കീഴ്ക്കാന്തല

മേക്കാന്തല കീഴ്ക്കാന്തല

45.00

കേരളത്തിന്റെ പഴയ നാടോടിക്കഥയുടെ ഹൃദ്യമായ പുനരാവിഷ്കാരം. 

പുനരാഖ്യാനം : മനോജ് കുറൂര്‍
ചിത്രീകരണം: ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

കേരളത്തിന്റെ പഴയ നാടോടിക്കഥയുടെ ഹൃദ്യമായ പുനരാവിഷ്കാരം. 

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-329-0
പേജുകള്‍ 36
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം മനോജ് കുറൂര്‍
എഡിറ്റര്‍ ജി മോഹനകുമാരി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6