മുന്നാഴിമുത്ത്

മുന്നാഴിമുത്ത്

40.00

ഇന്ദിരാ അശോക്
റോണി ദേവസ്യ

Description

മഞ്ഞ്, മഴത്തുള്ളി, കറുക, കാട് എന്നിങ്ങനെ പ്രകൃതി നമുക്കു നൽകിയ വരദാനങ്ങളെ വർണിക്കുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം

Additional information

രചന ഇന്ദിരാ അശോക്
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ അനിൽ വേഗ
ISBN 978-81-8494-494-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 56
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്