നാലുമണിക്കഥകൾ

നാലുമണിക്കഥകൾ

60.00

രചന: തമ്പാൻ തായിനേരി
ചിത്രീകരണം: സുരേഷ് പരിയാരത്ത്

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ പോലെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കഥകൾ.

Description

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ പോലെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കഥകൾ.

Additional information

രചന തമ്പാൻ തായിനേരി
ചിത്രീകരണം സുരേഷ് പരിയാരത്ത്
ഡിസൈന്‍ രോഹിത് സി വി
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 48
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-41-8