നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍

നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍

150.00

രചന: ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചന്‍
ചിത്രീകരണം: കുഞ്ഞിരാമന്‍ പുതുശ്ശേരി

മലയാള സാഹിത്യലോകത്തെ മണ്‍മറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭരായ അറുപത് എഴുത്തുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം മലയാള ഭാഷയുടെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകും. കൂടാതെ അധികവായനയ്ക്കുള്ള പുസ്തകം എന്നരീതിയിലും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.

Description

മലയാള സാഹിത്യലോകത്തെ മണ്‍മറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭരായ അറുപത് എഴുത്തുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം മലയാള ഭാഷയുടെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകും. കൂടാതെ അധികവായനയ്ക്കുള്ള പുസ്തകം എന്നരീതിയിലും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.

Additional information

രചന ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചന്‍
ചിത്രീകരണം കുഞ്ഞിരാമന്‍ പുതുശ്ശേരി
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 264
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
ISBN 978-93-87136-33-5