നമ്മുടെ സൗരയൂഥം

നമ്മുടെ സൗരയൂഥം

70.00

രചന: പി എം സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനു മുന്‍പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചറിയണം. അതിലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാല്‍നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയണം. രസകരമായ രീതിയില്‍ ഈ വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന പുസ്തകം. 

Description

പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനു മുന്‍പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചറിയണം. അതിലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാല്‍നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയണം. രസകരമായ രീതിയില്‍ ഈ വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന പുസ്തകം. 

Additional information

രചന പി എം സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 96
ISBN 978-93-88935-06-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019