നാനോടെക്നോളജി – അതിസൂക്ഷ്മകണങ്ങളുടെ അത്ഭുതലോകം

നാനോടെക്നോളജി – അതിസൂക്ഷ്മകണങ്ങളുടെ അത്ഭുതലോകം

80.00

രചന: ജെർളി

ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൊണ്ടു മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന തീരെച്ചെറിയ കണങ്ങൾ. അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സയൻസാണ് നാനോസയൻസ്. നാനോസയൻസിലെ ഓരോ കണ്ടെത്തലുകളും നമുക്കു നൽകുന്നത് പുതിയൊരു യുഗമാണ്. നാനോടെക്നോളജിയുടെ യുഗം. ഏതു ശാസ്ത്രശാഖയിലെ കണ്ടെത്തലുകളിലും തന്റെ കൈയൊപ്പിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി വികസിക്കുന്നത്. നാളെയുടെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിവിധമേഖലകളെ അടുത്തറിയാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Description

ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൊണ്ടു മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന തീരെച്ചെറിയ കണങ്ങൾ. അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സയൻസാണ് നാനോസയൻസ്. നാനോസയൻസിലെ ഓരോ കണ്ടെത്തലുകളും നമുക്കു നൽകുന്നത് പുതിയൊരു യുഗമാണ്. നാനോടെക്നോളജിയുടെ യുഗം. ഏതു ശാസ്ത്രശാഖയിലെ കണ്ടെത്തലുകളിലും തന്റെ കൈയൊപ്പിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി വികസിക്കുന്നത്. നാളെയുടെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിവിധമേഖലകളെ അടുത്തറിയാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Additional information

രചന ജെർളി
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 68
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാനോടെക്നോളജി – അതിസൂക്ഷ്മകണങ്ങളുടെ അത്ഭുതലോകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *