നിലാവിന്റെ ഭംഗി

നിലാവിന്റെ ഭംഗി

50.00

രചന: പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍
ചിത്രീകരണം: റോണി ദേവസ്യ
പരസ്പര സ്നേഹവും നന്മയുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി കടന്നുവരുന്ന വീണക്കാരന്റെയും അയാൾ അവളിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെയും കഥ പറയുകയാണ് ഈ നോവൽ. 1993ല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണിത്. 

Description

പരസ്പര സ്നേഹവും നന്മയുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി കടന്നുവരുന്ന വീണക്കാരന്റെയും അയാൾ അവളിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെയും കഥ പറയുകയാണ് ഈ നോവൽ.

Additional information

രചന പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 48
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 1993, 2019
ISBN 978-93-88935-11-1