ഞാന്‍ ആരാണ്?

ഞാന്‍ ആരാണ്?

35.00

രചന: സാക്ഷി ജെയിന്‍
ഇരുവശത്തുനിന്നും തുറക്കാവുന്ന പുസ്തകം.

Out of stock

Description

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഇരുഭാാഷാ പുസ്തകം. ഇരുവശത്തുനിന്നും തുറക്കാം. അവളെത്തന്നെയോ അവനെത്തന്നെയോ പുസ്തകത്തിലൂടെ കുട്ടി കണ്ടെത്തുന്നു.

Additional information

രചന സാക്ഷി ജെയിന്‍
ചിത്രീകരണം സാക്ഷി ജെയിന്‍
ISBN 978-81-8494-145-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2007, 2017
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്, സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 24
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4, Unsize