ഞാൻ വട്ടപൂജ്യം

ഞാൻ വട്ടപൂജ്യം

40.00

രചന: നിഷ സി
ചിത്രീകരണം: റോണി ദേവസ്യ
പൂജ്യത്തിന്റെ കഥ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം ചിത്രങ്ങളുടെ വർണ്ണഭംഗിയോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രപുസ്തകം. 

Description

പൂജ്യത്തിന്റെ കഥ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം ചിത്രങ്ങളുടെ വർണ്ണഭംഗിയോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Additional information

രചന നിഷ സി
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 16
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-12-8