ഞാനും ഉറുമ്പും കൂടി മരം ചുറ്റിയപ്പോള്‍

ഞാനും ഉറുമ്പും കൂടി മരം ചുറ്റിയപ്പോള്‍

50.00

രചന: ഡോ. അച്യുത്‌ശങ്കര്‍ എസ് നായര്‍
ചിത്രീകരണം: ശരത്‌ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍ ജെ

പ്രകൃതി അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്. അതിലേക്കു കൂടുതല്‍ ആഴത്തില്‍ നോക്കുന്തോറും അത് കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചെപ്പുകള്‍ തുറക്കും. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അത്തരത്തില്‍ പ്രകൃതിയിലെ രൂപങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത അടരുകള്‍ വിടര്‍ത്തിനോക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

Description

 

പ്രകൃതി അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്. അതിലേക്കു കൂടുതല്‍ ആഴത്തില്‍ നോക്കുന്തോറും അത് കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചെപ്പുകള്‍ തുറക്കും. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അത്തരത്തില്‍ പ്രകൃതിയിലെ രൂപങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത അടരുകള്‍ വിടര്‍ത്തിനോക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

Additional information

രചന ഡോ. അച്യുത്‌ശങ്കര്‍ എസ് നായര്‍
ചിത്രീകരണം ശരത്‌ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍ ജെ
ഡിസൈന്‍ ശിവപ്രസാദ് ബി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 28
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-24-1