ഒളിംപിക്സ്

ഒളിംപിക്സ്

75.00

മോഹന്‍ദാസ് അമ്പാട്ട്

 

Description

പുരാതന ഒളിംപിക്‌സിനെയും ആധുനിക ഒളിംപിക്‌സിനെയും ഒളിംപിക് പ്രതിഭകളെയും വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Additional information

രചന മോഹന്‍ദാസ് അമ്പാട്ട്
ISBN 978-81-8494-276-7
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 72
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്