ഒരു അറബിക്കഥ

ഒരു അറബിക്കഥ

130.00

എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
ബാനർജി പി എസ്

Description

നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഇച്ഛാശക്‌തിയുംകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് വിജയം കൈവരിച്ച ധീരനായ ഒരു യുവാവിൻറെ കഥ. ഇന്ദ്രജാലങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികകഥ.

Additional information

രചന ഡോ എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
ചിത്രീകരണം ബാനര്‍ജി പി എസ്
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-81-8494-429-7
പേജുകള്‍ 104
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4