ഓക്സിജന്റെ ആത്മകഥ

ഓക്സിജന്റെ ആത്മകഥ

50.00

രചന: ഡോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രന്‍
ഡിസൈന്‍: പി പ്രദീപ്

അദൃശ്യമെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ജീവനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന മൂലകം-ഓക്സിജന്റെ ആത്മകഥാകഥനം

Description

അദൃശ്യമെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ജീവനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന മൂലകം-ഓക്സിജന്റെ ആത്മകഥാകഥനം

Additional information

രചന ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രന്‍
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 64
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-39-88935-31-9